Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

Personel Belgelendirme faaliyetlerinde müşteri ve kuruluşların beklentilerini etkin bir şekilde karşılayabilmek için aşağıda belirtmiş olduğumuz kural ve prensipleri uygulayacağız ve uyacağız;

Belgehan Akademi, Kasım 2019 tarihinde faaliyete başlamış tamamen tüzel kişiliğe haiz özel bir kurumdur.

 • Kalite Politikasını, yönetim kurulu olarak belirlediğimizi,
 • Hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kurumlara eşit ve tarafsız hizmet vereceğimizi,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin maaş ödemelerinin gerçekleşen sınavların sonuçlarıyla bağlı olarak ödemeyeceğimizi,
 • Gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinin TS EN ISO IEC 17024 Standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Kanuna ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Personel belgelendirme kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulduğumu ve bu baskıların oluşması durumunda engelleyeceğimizi,
 • Personel belgelendirme faaliyetleri içerisinde görev ve sorumlulukları olan personelin görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda sınav programlarında görevlendirilmeyeceğimizi,
 • BELGEHAN çalışanları, BELGEHAN’ın temsilcilikleri; BELGEHAN faaliyetleri kapsamında personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkileyecek olan iş kollarında (iş sağlığı ve güvenliği, belgelendirme kapsamında yer alan meslekler de eğitim, danışmanlık) hizmeti vermeyeceğini,
 • Faaliyetler içinde yer alan, personel, komiteler, komisyonlar ve uzmanların kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkileyemeyeceğimizi kuruluş yönetim kurulunun yukarıda bahsi geçen kişiler üzerinde hiçbir yaptırımı veya yönlendirme yetkisi olmayacağını,
 • Hizmet sunulan firmalar ile ilgili bilgiler gizli bilgi olarak değerlendireceğimi, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın 3. taraflara vermeyeceğimi, eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen aday/kuruluş konu ile ilgili bilgilendireceğimizi,
 • Faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, saygılı ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştireceğimizi,
 • Faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülmesi, sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için; gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecek ve faaliyetlerde görev alan tüm personele gerekli eğitimler düzenli bir şekilde sağlayacağımız,
 • Belgehan Akademi’ nin faaliyetleri yerine getirmesi için, kalite yönetim sisteminden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan yönetici ve teknik personelleri bünyesinde bulunduracağımızı,
 • Yönetim Kurulu, çıkar çatışmasını yönetmekten sorumlu olduğunu, hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edeceğini ve tüm personel tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığın sürekliliğini sağlayacağımızı,
 • Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlükle ilgili tüm üzerime düşün görevleri yerine getireceğini,
 • Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi,
 • Yönetim Kurulu olarak, bana bağlı çalışanlarıma süreç içinde yer alan herhangi bir konuda baskı uygulamayacağımızı,
 • Belgehan Akademi firmasından belge talebinde bulunan personelin 1. derece akrabam (anne, baba, kardeş, eş, eşin annesi, eşin babası) olması durumunda, başvurunun red edeceğimizi,
 • Personel belgelendirme ile ilgili belgeyi verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamının genişletilmesi, daraltılması, belgenin askıya alınması, geri çekilmesi kararlarının verilmesi konusunda tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine aldığımızı, bu sorumluluk ve yetkileri başka kuruluş ve kişilere devretmeyeceğimizi,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerini aşırı mali şartlar, bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlamayacağımıza BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.