MYK Belgesi Neden Önemli

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

1. Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur?

– 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.

2. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ne kadar süremiz var?

– Belgesi olmadan çalışanların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

3. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi belgeler geçerlidir?

– 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans)

– Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

4. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

5. Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yurtdışında çalışanların da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu mudur?

Eğer çalışanların sigorta kayıtları Türkiye’de bulunuyorsa, Tebliğlerde belirtilen mesleklerde yurtdışında çalışan T.C. vatandaşlarının da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur.