Kalite Politikası

Personel Belgelendirme faaliyetlerinde müşteri ve kuruluşların beklentilerini etkin bir şekilde karşılayabilmek için aşağıda belirtmiş olduğumuz kural ve prensipleri uygulayacağız ve uyacağız;

 • Tarafsızlık ilkesinden asla taviz vermeyeceğiz
 • Her konuda etik değerlerden vazgeçmeyeceğiz
 • Uygulanabilir yasal gerekliliklere ve mevzuatlara tam olarak uyacağız
 • Uluslararası kurallara, EN 17024 ve uygulanabilir diğer standartlara göre hareket edeceğiz
 • Hizmetlerimizi tüm müşterilere açık tutacağız
 • İlgili tüm taleplere cevap vereceğiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağız
 • Gizlilik ilkesine her kişi ve sorumlu ve fonksiyon olarak her aşamada uyacağız ve uygulayacağız
 • Hizmetlerimizi mümkün olan en kısa zamanda sunarak bu konudaki hedeflerimizi geliştireceğiz
 • Konularında deneyimli ve yeterli uzmanlar kullanarak müşterimize en doğru hizmeti sunacağız
 • Müşterilerimizi zarar ya da ziyana sokacak gereksiz taleplerden kaçınacağız
 • Deney ve muayene hizmetlerinde güvenilir ve akredite olmuş laboratuarları tercih edeceğiz
 • Hizmetlerimizde uygulanabilir olan tüm ulusal ve uluslararası standartlardan asla taviz vermeyeceğiz
 • Finansal ve mali kaynaklarımızı verimli kullanacağız ve şaibeli uygulamalara asla yer vermeyeceğiz
 • Müşteri şikâyetlerine karşı çok hassas olacağız ve sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendireceğiz
 • Çalışanların ve şirket giderlerinin mali sürdürülebilirliği destekleyeceğini taahüd ederiz.