MYK Belgesi Nereden Alınmalı

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, öncelikle TÜRKAK gibi, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilir. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda yönetmeliklerle tanımlanan şartları sağladığı tespit edilen kurum ve kuruluşlar yetkilendirilir.

Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi olan BELGEHAN AKADEMİ Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilme sürecindedir. BELGEHAN AKADEMİ Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütme hedefindedir.

Mesleki yeterlilik belgenizin, ulusal kanunda bahsi geçen ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği olan MYK sertifikası olabilmesi için, aldığınız merkezin, mutlaka TÜRKAK tarafından akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş BELGEHAN AKADEMİ olmasına dikkat ediniz.